Lediga poster på kåren

Vi hjälper studenter och företag att nå varandra – och tillsammans skapa en bättre framtid.

Scroll
👇

THS Valberedning

THS Valnämnd

 • Kungliga Tekniska Högskolan

 • Deadline: Oktober 28, 2019

 • Förtroendeuppdrag

THS Valberedning

THS Valgeneral

 • Kungliga Tekniska Högskolan

 • Deadline: Oktober 21, 2019

 • Förtroendeuppdrag

THS Valberedning

THS Sakrevisor

 • Kungliga Tekniska Högskolan

 • Deadline: Oktober 21, 2019

 • Förtroendeuppdrag

THS Valberedning

THS Valberedning

 • Kungliga Tekniska Högskolan

 • Deadline: Oktober 29, 2019

 • Förtroendeuppdrag