Lediga poster på kåren

Vi hjälper studenter och företag att nå varandra – och tillsammans skapa en bättre framtid.

Scroll
👇

THS Valberedning

Head of Social and International Relations

 • Kungliga Tekniska Högskolan

 • Deadline: November 22, 2019

 • Förtroendeuppdrag

THS Valberedning

Mottagningssamordnare

 • Kungliga Tekniska Högskolan

 • Deadline: November 22, 2019

 • Förtroendeuppdrag

THS Valberedning

Chef för Utbildningsinflytande

 • Kungliga Tekniska Högskolan

 • Deadline: November 22, 2019

 • Förtroendeuppdrag

THS Valberedning

THS Valnämnd

 • Kungliga Tekniska Högskolan

 • Deadline: December 03, 2019

 • Förtroendeuppdrag

THS Valberedning

THS Sakrevisor

 • Kungliga Tekniska Högskolan

 • Deadline: November 22, 2019

 • Förtroendeuppdrag

THS Valberedning

THS Valberedning

 • Kungliga Tekniska Högskolan

 • Deadline: December 03, 2019

 • Förtroendeuppdrag